dUON Belgium

Over Duon Belgium

Wie zijn we?

"DUON" staat voor "DUurzaam ONdernemer".

Waarom?

Pakweg tien jaar geleden nam nagenoeg niemand de term duurzaam bouwen in de mond. Is het dan een volledig nieuw gegeven? Zeker niet. De eerste stappen inzake duurzaam bouwen werden gezet als antwoord op de oliecrisis in de jaren '70. Toen werd men met de neus op de feiten gedrukt dat de economische groei zich op die manier niet eindeloos kon verder zetten en dat energiebronnen schaars en dus ook duur werden. Toen al werd gewezen op de noodzaak van isolatie, energiezuinige toestellen … Duurzaam bouwen is investeren in de toekomst.

Eenvoudig gesteld komt het hier op neer: wij hebben Moeder Aarde te leen van onze kinderen. Laat ons er dan ook voor zorgen dat er ook nog wat overblijft voor onze kinderen en de volgende generaties. De concrete invulling van dit begrip heeft niet alleen puur ecologische, maar zeker ook sociale en economische implicaties. Al deze aspecten moeten met elkaar in evenwicht zijn. Het kan bijvoorbeeld niet zijn dat men zich louter focust op het ecologische aspect maar daarbij de economische wetmatigheid uit het oog verliest.

Wat doen we?

In november 2009 zijn we dus gestart met een onderneming voor het opmaken van Energie Prestatiecertificaten en het uitvoeren van Elektrische Keuringen.

Energie Prestatie Certificaat (EPC)

Het energie prestatiecertificaat is het resultaat van een analyse van de isolatie en installatie voor verwarming en productie van sanitair warm water. Er wordt een kengetal berekend dat uitdrukt hoeveel energie er wordt verbruikt per vierkante meter gebruiksoppervlakte [kWh/m2].

Bij de verkoop van een woning (verplicht vanaf 1 november 2008) en bij de verhuur van woningen en andere gebouwen (verplicht vanaf 1 januari 2009) zal de eigenaar een EPC dienen voor te leggen aan de koper of de huurder van het eigendom.

Hoe meer bewijsstukken (subsidieaanvragen, gedetailleerde facturen, lastenboeken, werfverslagen, bouwplannen, foto's, technische documentatie, …) de eigenaar kan voorleggen, hoe beter de kwaliteit van de "energiescore" wordt.

Elektrische keuring (EK)

Bij de overdracht van eigendom (verkoop) is er ook een verplichting van keuring van de bestaande elektrische installatie. De controle is enkel verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981 en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wenst u meer vrijblijvende informatie over het energieprestatiecertificaat en/of de elektrische keuring van uw woning, neem dan gerust contact op via e-mail of vul ons aanvraagformulier volledig in.

Copyright © 2011-2021 Duon Belgium. Alle rechten voorbehouden.
Design by SerVerProductions